Tuesday, October 5, 2010

saya Islam? =( , saya islam? =)

saya Islam? atau saya islam? which one do you choose?

^__^

analoginya sama seperti I am Working ( nama saya Working) and I am working (saya sedang bekerja),

duaduanya sama, cuma i kecil dan i besar yang membezakan keduaduanya.
i besar = kata nama (nouns) vs i kecil = kata kerja (verbs)

                vs
i besar = seorang muslim yang hanya pada nama
i kecil = seorang muslim yang benarbenar melaksanakan islam sebagai cara hidup dan
menterjemahkan kefahamannya pada Islam dalam bentuk perbuatan dan penghayatan..


^_^ ~ hanya sebuah analogi untuk mentafsirkan realiti kehidupan seorang muslim ~ ^_^

[2:30] dan ( ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,"Aku hendak menjadikan khalifah di bumi", mereka berkata, "apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memujiMu dan menyucikan namaMu?", Dia berfirman, "Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

[51:56] "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaKu".

muslim = menjadi hamba Allah (abid) dan memakmurkan bumi Allah (menjadi khalifah)

*credited to Ini sejarah Kita (ISK)*

-i'm proud to be a muslim-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0 comments:

Post a Comment